google-site-verification=hXT91DjR56iRYpQw52Cy4trNAL-t-ozVQ5ktbxgrx54 Polityka Prywatności

Polityka prywatności


Pozostałe narzędzia elektroniczne

Google Analytics – jest to narzędzie elektroniczne składające się na systemem statystyk, który zbiera dane na temat Użytkowników, jacy odwiedzają daną stronę internetową. Zbieranie danych umożliwia specjalny kod JavaScript, instalowany na stronie. Kod ten pobiera określone dane o Użytkowniku, w chwili, gdy wejdzie on na stronę i następnie kod ów przesyła dane do Google Analytics. Zestawienie takich danych można później oglądać w formie różnych rozbudowanych raportów. Google Analytics świadczone jest przez Google LLC, adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Serwery, na których dane są przechowywane znajdują się poza Unią Europejską, najczęściej w USA. Google LLC przystąpiła jednak do programu EU-USPrivacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez prawo Unii Europejskiej. W przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych. Administrator zbiera dane za pomocą Google Analytics w prawnie uzasadnionym interesie. Tworzone statystyki i analizy posłużą bowiem do ulepszenia niniejszej Strony internetowej.